Z czym walczymy?

ZUS przeprowadza od 2018 roku liczne postępowania i kontrole mające na celu odzyskanie wypłaconych zasiłków bądź wstrzymania wypłat obecnych. Z tego też powodu powstała skarga skierowana do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik w ramach odpowiedzi na skargi kobiet popiera ich odwołania do sądu od negatywnych decyzji ZUSu.

                Uważamy, że ogół działań podejmowanych przez ZUS ma na celu wyłączenie ubezpieczonych kobiet z ubezpieczeń i zakwestionowanie wypłaconych im już zasiłków oraz pozbawienie ich zasiłków na przyszłość.

                Zainteresowaliśmy tym tematem Parlamentarzystów, dzięki którym zorganizowaliśmy 5 lutego 2020r. w Sejmie debatę „Prawa matek i kobiet w ciąży a zaostrzające się praktyki kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

                27 lutego 2020r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw polityki społecznej w spotkaniu tym ponownie brali udział posłowie, przedstawiciele ZUSu i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

                Niestety nasz temat nie jest rozumiany przez większość mediów. Sprowadza się on do problemu czy ZUS ma prawo dokonywać obniżenia podstawy deklarowanych składek. Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych) i treścią uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów ZUS nie ma prawa kwestionować podstawy deklarowanych przez przedsiębiorców składek. Niestety ZUS powołuje się na trzy orzeczenia Sądu Najwyższego z końca 2018r., w których to Sąd Najwyższy dopuścił możliwość ingerowania przez ZUS w wysokość deklarowanych składek w wyjątkowych okolicznościach, na początkowym etapie prowadzenia działalności. Niektóre sądy zauważają też błąd Sądu Najwyższego, który w pierwszym z tych „rewolucyjnych” orzeczeń powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które dotyczyło sytuacji pracowników, a nie osób prowadzących działalność gospodarczą. W tej sytuacji rozbieżności interpretacyjnej przepisów cierpią rodziny setek kobiet.

                Naszym zdaniem dotychczasowe działania ZUSu łamią zasadę praworządności i niedziałania prawa wstecz.

               Tutaj zapis prezentacji wygłoszonej na spotkaniu w Sejmie 5 lutego 2020r. Z prezentacji tej wynika co dokładnie zarzucamy ZUSowi. Prezentację wygłosili adw. Katarzyna Nabożna-Motała i adw. Michał Motała