Historia Ruchu

Zaczęło się od kilku kobiet, które za pośrednictwem facebooka wylewały swoje żale związane z działaniami ZUSu wobec kobiet prowadzących działalność gospodarczą. W połowie 2019 roku jedna z nas wpadła na pomysł aby założyć na facebooku stronę: https://www.facebook.com/RuchSpolecznyKobietyNaDG/

i za jej pomocą zainicjować Ruch Społeczny, zrzeszający kobiety chcące połączyć siły w celu zainicjowania ogólnopolskiej dyskusji na temat wad systemu ubezpieczeń społecznych, których efektem są nasilone kontrole i postępowania ZUSowskie skierowane przeciwko kobietom, które pobierały bądź pobierają zasiłki opiekuńcze, chorobowe i macierzyńskie z tytułu urodzenia dziecka/dzieci. Uważamy, że ogół działań podejmowanych przez ZUS ma na celu wyłączenie ubezpieczonych kobiet z ubezpieczeń i zakwestionowanie wypłaconych im już zasiłków oraz pozbawienie ich zasiłków na przyszłość.

Zauważyłyśmy, że ZUS przeprowadza od 2018 roku liczne postępowania administracyjne i kontrole mające na celu odzyskanie wypłaconych zasiłków bądź wstrzymania wypłat obecnych. Z tego też powodu powstała skarga skierowana do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dzięki temu, że pojechałyśmy na rozmowę do Rzecznika Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców na spotkanie udało się nam go przekonać do swoich racji. Obecnie Rzecznik w ramach odpowiedzi na skargi kobiet opiera ich odwołania do sądu od negatywnych decyzji ZUSu

Dzięki naszym staraniom doprowadziliśmy do zainteresowania ogólnokrajowych mediów tym tematem a nasza grupa na facebooku zrzeszająca kobiety będące obiektem kontroli ZUSu w ciągu zaledwie pół roku zdobyła ponad 5.000 członków. Obecnie jesteśmy ruchem, z którym liczą się politycy, chcą z nami rozmawiać, zapraszają nas na spotkania.