Postulaty

1)           Zaprzestanie wydawania decyzji nakazujących zwrot świadczeń pobranych w przeszłości na podstawie innej nieprawomocnej jeszcze decyzji (np. wyłączającej z ubezpieczeń lub obniżającej podstawę wymiaru składek),

2)           Kontrola przed wypłatą świadczenia a nie po paru latach,

3)           Zaprzestanie wstrzymywania wypłaty świadczeń w czasie trwania postępowania prowadzonego przez Zakład. Blokada wypłaty świadczeń powinna mieć miejsce wyłącznie po uprawomocnieniu się decyzji,

4)           Zaprzestanie zamiennego przeprowadzania postępowań administracyjnych w miejsce kontroli – co prowadzi do przedłużających się nawet do roku postępowań (kontrole mają ograniczenia czasowe wskazane w ustawie systemowej),

5)           Zaprzestanie kontrolowania i prowadzenia postępowań administracyjnych co do tych samych okresów parokrotnie,

6)           Zaprzestanie podważania swoich poprzednich decyzji bez pojawienia się nowych dowodów (za nowy dowód nie można uznać faktu, że ktoś pobiera „zbyt długo świadczenia” jeśli nie są one podważane przez ZUS),

7)           Zaprzestanie wydawania decyzji obniżających podstawę wymiaru składek z datą wsteczną oraz co do firm co do których ZUS nie ma zastrzeżeń że są fikcyjne,

8)           Wyraźne określenie w jakich przypadkach można opłacić wyższe składki i umieszczenie tej informacji na stronie internetowej ZUS, zawarcie tego w      broszurach informacyjnych, gdyż na ten moment nikt nie wie na jakich warunkach można opłacić wyższe składki, gdyż masowo są wydawane decyzje obniżające podstawę wymiaru składek. W tym samym czasie urzędnicy ZUS nadal pouczają ubezpieczonych, że mogą opłacić wyższe składki (dowody – maile),

9)           Zaprzestanie wydawania decyzji o wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych zarzucających kobietom fikcyjną działalność z błahych powodów typu brak dochodu przez krótki okres czasu tj. parę miesięcy,

10)        Zaprzestanie wydawania decyzji wyłączających kobiety z ubezpieczeń społecznych po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez przynajmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu co zapewniałoby kobiecie spokojny powrót do prowadzenia działalności (obecnie są wydawane decyzje, które wyłączają kobiety z ubezpieczeń pierwszego dnia po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego z powodu braku dochodów),

11)        Wprowadzenie przepisów abolicyjnych dla kobiet, co do których zostanie prawomocnie orzeczony zwrot świadczeń związanych z podwyższaniem podstawy wymiaru składek (kobiety nie mogą cierpieć z powodu nieudolności ustawodawcy – zrobiły wszystko zgodnie z obowiązującym prawem i uchwałą SN w składzie siedmiu sędziów). Nie powinno się do nich stosować wyroków SN z 2018r. gdyż zaburza to pewność prawa i zaufanie do organów państwowych.